Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical >> SINDICAL | CENTRAL CAFÈ

SINDICAL | CENTRAL CAFÈ

[CAT]

Continuen bordant, continuem cavalcant. Crònica d’un acomiadament repressiu.

Aquesta crònica no és més que una altra més que ja coneixem, diferents noms mateixes formes, mateixos fons: precarietat, amenaces i el no reconeixement d’uns drets bàsics, que de per si ja són escarits.

Vaig començar a treballar en l’empresa Central Cafè a Barcelona (Sarrià) l’1 de Juliol d’aquest any, com sabem l’hostaleria és un sector molt precaritzat, en el qual el conveni sembla paper mullat. Encara i així quan vaig entrar aquesta empresa es presentava com una de les quals ho complien. En uns pocs dies vaig descobrir que era mentida: Jornades de més de 40 hores sense pagar les hores extres, no devolució dels festius, una plantilla molt cremada, farta de tot i del tracte rebut i un equip directiu que somriu mentre t’amenaça.

Després de veure que en poc més de 3 mesos m’havien fet de tot, després de veure que unes quantes companyes que s’havien queixat de les seves condicions eren acomiadades, després que a la meva mateix m’amenacessin per a agafar les vacances quan l’empresa volia amb amenaces com: “si no t’agrada ja saps on aquesta la porta”, vaig decidir posar en coneixement de l’empresa la meva afiliació a CNT Barcelona fa un mes, amb una taula reivindicativa demandant els meus drets bàsics.

L’empresa va reaccionar molt sorpresa davant això, i després d’una conversa telefònica va accedir a asseure’s a negociar. Vam tenir una primera reunió en la qual van escoltar les demandes i es van comprometre a posar solucions. Una setmana després van tornar a cridar-me per a una altra reunió, en la qual van intentar negar alguns punts que jo plantejava, al que els vaig dir que la qüestió no era negociable, entenent que aquests eren drets bàsics que marca la llei o el conveni de l’Hostaleria. Finalment es van comprometre a acceptar-ho tot a canvi que jo renunciés al meu horari actual (fix i de matins) per a tornar a rotació. Es van comprometre a portar-me l’acord un dimarts, reunió que el mateix dimarts van ajornar al dijous, dia en què ni es van dignar a presentar-se. Veient aquesta falta de respecte i tement-nos que l’empresa realment no tenia cap intenció d’aconseguir un acord, vam decidir fer un piquet informatiu en el qual vam estar explicant a la clientela la situació.

L’endemà d’aquest piquet, la plana major de l’empresa va venir al local quan jo estava a punt d’acabar el meu torn, i després de demanar-me cadascun d’ells i elles que els servís alguna cosa, em van cridar a la part posterior i em van posar davant una fulla d’acomiadament.

No sorprèn una altra vegada l’ús de la repressió per a silenciar a aquells treballadors que molestem amb les nostres reivindicacions, no sorprèn la prepotència amb la qual em van tractar ni la gran quantitat de mentides amb les quals justifiquen l’acomiadament. Com diu el proverbi, “borden, doncs cavalquem”. Els seus lladrucs no fan més que recordar-nos que estem en guerra, que això sempre anirà de classes, que això sempre anirà d’aquells que tenen, no volen donar, i que només la classe treballadora, unida, podrà fer front a la seva violència diària i al seu odi.

Finalment us demano companys i companyes que us mantingueu atentes al conflicte, perquè el patró només entén un llenguatge, perquè això no ha fet més que començar.

Salut i anarquia!


[CAST]

Siguen ladrando, seguimos cabalgando. Crónica de un despido represivo.

Esta crónica no es más que otra más que ya conocemos, diferentes nombres, mismas formas mismos fondos: precariedad, amenazas y el no reconocimiento de unos derechos básicos, que de por si ya son escuetos.

Empecé a trabajar en la empresa Central Café en Barcelona (Sarrià) el 1 de Julio de este año, como sabemos la hostelería es un sector muy precarizado, en el que el convenio parece papel mojado. Aún y así cuando entré esta empresa se presentaba como una de las que lo cumplían. En unos pocos días descubrí que era mentira: Jornadas de más de 40 horas sin pagar las horas extras, no devolución de los festivos, una plantilla muy quemada, harta de todo y del trato recibido y un equipo directivo que sonríe mientras te amenaza.

Después de ver que en poco más de 3 meses me habían hecho de todo, después de ver que unas cuantas compañeras que se habían quejado de sus condiciones eran despedidas, después de que a mi mismo me amenazaran para coger las vacaciones cuando la empresa quería con amenazas como: “si no te gusta ya sabes donde esta la puerta”, decidí poner en conocimiento de la empresa mi afiliación a CNT Barcelona hace un mes, con una tabla reivindicativa demandando mis derechos básicos.

La empresa reaccionó muy sorprendida ante esto, y después de una conversación telefónica accedió a sentarse a negociar. Tuvimos una primera reunión en la que escucharon las demandas y se comprometieron a poner soluciones. Una semana después volvieron a llamarme para otra reunión, en la que intentaron negar algunos puntos que yo planteaba, a lo que les dije que la cuestión no era negociable, entendiendo que estos eran derechos básicos que marca la ley o el convenio de la Hostelería. Finalmente se comprometieron a aceptarlo todo a cambio de que yo renunciara a mi horario actual (fijo y de mañanas) para volver a rotación. Se comprometieron a traerme el acuerdo un martes, reunión que el mismo martes aplazaron al jueves, día en que ni se dignaron a presentarse. Viendo esta falta de respeto y temiéndonos que la empresa realmente no tenía ninguna intención de alcanzar un acuerdo, decidimos hacer un piquete informativo en el que estuvimos explicando a la clientela la situación.

Al día siguiente de este piquete, la plana mayor de la empresa vino al local cuando yo estaba a punto de acabar mi turno, y después de pedirme cada uno de ellos y ellas que les sirviera algo, me llamaron a la parte trasera y me pusieron delante una hoja de despido.

No sorprende otra vez el uso de la represión para silenciar a aquellos trabajadores que molestamos con nuestras reivindicaciones, no sorprende la prepotencia con la que me trataron ni la gran cantidad de mentiras con las que justifican el despido. Como dice el proverbio, “ladran, luego cabalgamos”. Sus ladridos no hacen más que recordarnos que estamos en guerra, que esto siempre irá de clases, que esto siempre irá de aquellos que tienen, no quieren dar, y que solo la clase trabajadora, unida, podrá hacer frente a su violencia diaria y a su odio.

Por último os pido compañeros y compañeras que os mantengáis atentas al conflicto, porque el patrón solo entiende un lenguaje, porque esto no ha hecho más que empezar.

¡Salud y anarquía!

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.