Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical >> CNT BARCELONA OBRE CONFLICTE A ALDO UNIÓN S.L.

CNT BARCELONA OBRE CONFLICTE A ALDO UNIÓN S.L.

Després de diversos intents de reunir-nos amb la direcció de l’empresa per tractar les reivindicacions dels i les treballadores, i la negativa d’aquesta a establir un diàleg, CNT HA DECIDIT OBRIR LA FASE DE CONFLICTE LABORAL CONTRA ALDO UNIÓN S.L.

Són molts els motius que tenim per prendre aquesta decisió: Vulneració sistemàtica dels drets de les treballadores en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals, contractes fraudulents i cessió il·legal de treballadores, acomiadaments il·legals, etc.

Davant aquesta situació la CNT no pensa quedar-se de braços creuats, per tant, ja s’ha comunicat a la direcció de l’empresa l’obertura del conflicte i a partir d’ara farem les accions que siguin necessàries per assolir cadascuna de les nostres reivindicacions. De moment ens hem deixat veure pels centres de treball repartint octavetes i informant la plantilla de la nova situació i, segons com es vagi desenvolupant el conflicte, anirem incrementant o no la intensitat de les nostres accions.

Les treballadores d’Aldo Unión S.L. hem de tenir clar que la lluita sindical i l’acció directa com a principals armes són l’única via per aconseguir els nostres objectius i que per a això, comptem amb el millor suport possible, el de les companyes de la CNT.

La solidaritat és la nostra millor arma! Contra la desigualtat, autoorganització obrera!


CNT BARCELONA ABRE CONFLICTO EN ALDO UNIÓN S.L.

Tras varios intentos de reunirnos con la dirección de la empresa para tratar las reivindicaciones de lxs trabajadorxs, y la negativa de ésta a establecer un diálogo, CNT HA DECIDIDO ABRIR LA FASE DE CONFLICTO LABORAL CONTRA ALDO UNIÓN S.L.

Son muchos los motivos que tenemos para tomar esta decisión: Vulneración sistemática de los derechos de lxs trabajadorxs en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales, contratos fraudulentos y cesión ilegal de trabajadorxs, despidos ilegales, etc.

Ante esta situación la CNT no piensa quedarse de brazos cruzados, por lo que ya se ha comunicado a la dirección de la empresa  la apertura de conflicto y a partir de ahora realizaremos las acciones que sean necesarias para conseguir cada una de nuestras reivindicaciones. De momento nos hemos dejado ver por los centros de trabajo repartiendo octavillas e informando a la plantilla de la nueva situación, y según como se vaya desarrollando el conflicto, iremos incrementando o no la intensidad de nuestras acciones.

Lxs trabajadorxs de Aldo Unión S.L. hemos de tener claro que la lucha sindical con la acción directa como principal arma es la única vía por la que conseguiremos nuestros objetivos, y que para ello contamos con el mejor apoyo posible, el de lxs compañerxs de la CNT.

La solidaridad es nuestra mejor arma!

 

Tags: , , , ,

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.