Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical >> CONTINUEN LES ACCIONS PER ACONSEGUIR LA RETIRADA DE LA SANCIÓ AL COMPANY REPRESALIAT PER REALITZAR ACTIVITAT SINDICAL A ALDO-UNIÓN.

CONTINUEN LES ACCIONS PER ACONSEGUIR LA RETIRADA DE LA SANCIÓ AL COMPANY REPRESALIAT PER REALITZAR ACTIVITAT SINDICAL A ALDO-UNIÓN.

Després d’aconseguir a finals del mes de gener mitjançant l’ACCIÓ DIRECTA evitar l’acomiadament disciplinari que l’empresa pretenia aplicar al company afiliat a CNT per repartir octavetes a la porta del centre de treball, la lluita contínua en Aldo-Unión.

Les pressions rebudes i accions realitzades per part de les companyes de CNT van donar com a resultat que l’empresa renunciés a aplicar l’acomiadament disciplinari que la directiva ja havia anunciat, i després de 20 dies de permís retribuït, el company va poder incorporar-se de nou al lloc de treball. No va ser una victòria completa, ja que encara que l’empresa va haver de recular i quedar en evidència davant les treballadodorxs, l’expedient disciplinari obert al company es va resoldre amb una falta molt greu i suspensió de sou i feina de 20 dies a complir a partir del 14 de març d’enguany.

Davant d’aquesta situació, CNT no s’ha limitat a posar la corresponent demanda d’impugnació de la sanció i indemnització econòmica de 25.000 € per danys morals i perjudicis, sinó que ha mantingut l’activitat durant aquestes setmanes realitzant piquets informatius, jornades de trucades, correus i faxos massius, repartiments d’octavetes i altres accions dirigides a reivindicar la retirada immediata de la sanció i assenyalar la responsabilitat dels que per tal de mantenir els seus desorbitats beneficis basats en la precarietat laboral estan disposats a ofegar mitjançant la repressió les reivindicacions de la plantilla.

Les companyes estan mostrant la seva solidaritat de forma molt clara. Aquest matí, Aldo-Unión s’ha llevat amb un petit missatge dirigit a la direcció de l’empresa:

CAP SANCIÓ SENSE RESPOSTA.

 


CONTINUAN LAS ACCIONES PARA LOGRAR LA RETIRADA DE LA SANCIÓN AL COMPAÑERO REPRESALIADO POR REALIZAR ACTIVIDAD SINDICAL EN ALDO-UNIÓN.

Tras lograr a finales de enero mediante la ACCIÓN DIRECTA evitar el despido disciplinario que la empresa pretendía aplicar al compañero afiliado a CNT por repartir octavillas en la puerta del centro de trabajo, la lucha continua en Aldo-Unión.

Las presiones recibidas y acciones realizadas por parte de lxs compañerxs de CNT dieron como resultado que la empresa renunciara a aplicar el despido disciplinario que la directiva ya había anunciado, y tras 20 días de permiso retribuido,  el compañero pudo incorporarse de nuevo al puesto de trabajo. No fue una victoria completa ya que aunque la empresa tuvo que recular y quedar en evidencia ante lxs trabajadorxs, el expediente disciplinario abierto al compañero se resolvió con una falta muy grave y suspensión de empleo y sueldo de 20 días a cumplir a partir del  14 de marzo del presente año.

Ante esta situación, CNT no se ha limitado a poner la correspondiente demanda de impugnación de la sanción e indemnización económica de 25.000€ por daños morales y perjuicios, sino que ha mantenido la actividad durante estas semanas realizando piquetes informativos, jornadas de llamadas, correos y faxes masivos, repartos de octavillas y otras acciones dirigidas a reivindicar la retirada inmediata de la sanción y a señalar la responsabilidad de quienes con tal de mantener sus desorbitados beneficios  basados en la precariedad laboral, están dispuestxs a ahogar mediante represión las reivindicaciones de la plantilla.

Lxs  compañerxs están mostrando su solidaridad de forma muy clara. Esta mañana, Aldo-Unión ha amanecido con un pequeño mensaje dirigido a la dirección de la empresa: NINGUNA SANCIÓN SIN RESPUESTA.

Tags: , , , , ,

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.