Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical, Acció social >> EN RELACIÓ A LES ÚLTIMES ACTUACIONS DE L’ESTAT ESPANYOL

EN RELACIÓ A LES ÚLTIMES ACTUACIONS DE L’ESTAT ESPANYOL

Des de la CNT Barcelona, volem mostrar el nostre rebuig i malestar a l’actual situació que vivim a Catalunya. Estem sent testimonis d’un totalitarisme institucional que ens mostra el resultat de la cortina de fum anomenada «transició democràtica».

Estem vivint el fracàs total del parlamentarisme, de la democràcia representativa. No hi ha dubte que les últimes accions ens ho demostren, ja no hi ha enganys, no hi ha paraules que ho difuminin en mil i un termes que sempre han servit als poders fàctics per intentar difuminar els seus interessos.

Les detencions mediàtiques dels presidents de l’ANC i Omnium ha obert els ulls a molta gent. Des de la lluita anarcosindicalista portem patint la repressió per part de l’Estat espanyol amb la col·laboració de la Generalitat des de fa molts anys. Així doncs volem recordar a totes les anarquistes preses, represaliades per un sistema que mai, absolutament mai, ha permès que es pensi i s’actuï fora dels paràmetres establerts. El simple fet de construir espais alternatius ja ha significat la persecució sistemàtica del moviment llibertari. Els casos Pandora, per exemple, ja ens van demostrar fins a quin límit és capaç d’arribar el sistema capitalista i els seus aliats per aturar els espais autogestionats. Recordar la Mónica i el Francisco o els anarcosindicalistes represaliats pel «Cas Corte Inglés» o el «Cas del Casino del Poblenou», entre d’altres, són mostres clares que el sistema parlamentari està controlat per unes elits que mai deixaran el poder a la classe treballadora, perquè ens tenen por. Tenen por que el seu modus vivendi, sustentat en el control/repressió de la classe treballadora, es vegi amenaçat per l’autogestió d’aquesta.

Volem fer patent la nostra repulsa a les institucions on es canalitzen aquestes polítiques, les presons. Milers de persones han de sofrir un sistema desigual, corrupte i injust. Un dels casos més flagrants de la violació sistemàtica dels drets humans el podem trobar als CIES, on els interns viuen en una situació per sota de qualsevol dignitat humana. Al company Ibrahima, que ha estat víctima del racisme institucional i empresonat simplement per ser qui és, per venir d’on ve, t’enviem tota la nostra solidaritat. Denunciar el sistema patriarcal més ranci que s’instaura a les presons de dones, se l’ha de combatre, i no ens aturarem en la nostra lluita i reivindicacions. Si pots imaginar un món sense desigualtats, pots imaginar un món sense presons.

És així que ens refermem en la nostra postura de construir una alternativa a la classe treballadora. Avui, ara, estem sofrint situacions repressives als nostres llocs de treball. La secció sindical de Portuaris, per exemple, ha estat amenaçada directament pels sindicats policials, simplement per explicar la veritat. Coaccionats cada dia al lloc de treball, patint insults, registres i controls.

Ara, més que mai, veient com el feixisme està ocupant els barris i les institucions, ens reafirmem com anarcosindicalistes.

La CNT es defineix per ser l’espai alternatiu per combatre d’aquesta situació, un espai on la defensa de la força de treball de cada individu és la base de la nostra lluita. Que no s’atreveixin a pensar, ni per un instant, que ens mantindrem espectadors d’aquesta situació. Sortirem al carrer, ens veureu als llocs de treball, assenyalarem els culpables del retrocés dels drets més bàsics de les treballadores i no descansarem fins que aquests siguin respectats.

Ni clergat, ni monarquia, ni estat ni burgesia. Els carrers seran sempre nostres.


Desde la CNT Barcelona, ​​queremos mostrar nuestro rechazo y malestar a la actual situación que vivimos en Cataluña. Estamos siendo testigos de un totalitarismo institucional que nos muestra el resultado de la cortina de humo llamada «transición democrática». Estamos viviendo el fracaso total del parlamentarismo, de la democracia representativa. No hay duda de que las últimas acciones nos lo demuestran, ya no hay engaños, no hay palabras que lo difuminen en mil y un términos que siempre han servido a los poderes fácticos para intentar difuminar sus intereses.

Las detenciones mediáticas de los presidentes de la ANC y Omnium ha abierto los ojos a mucha gente. Desde la lucha anarcosindicalista llevamos sufriendo la represión por parte del Estado español con la colaboración de la Generalitat desde hace muchos años. Así pues queremos recordar a todas las anarquistas presas, represaliadas por un sistema que nunca, absolutamente nunca, ha permitido que se piense y actúe fuera de los parámetros establecidos. El simple hecho de construir espacios alternativos ya ha significado la persecución sistemática del movimiento libertario. Los casos Pandora, por ejemplo, ya nos demostraron hasta qué límite es capaz de llegar el sistema capitalista y sus aliados para detener los espacios autogestionados. Recordar a la Mónica y el Francisco o los anarcosindicalistas represaliados por el «Caso Corte Inglés» o el «Caso del Casino del Poblenou», entre otros, son muestras claras de que el sistema parlamentario está controlado por unas élites que nunca dejarán el poder a la clase trabajadora, porque nos tienen miedo. Tienen miedo de que su modo de vida, sustentado en el control / represión de la clase trabajadora, se vea amenazado por la autogestión de la misma.

Queremos hacer patente nuestra repulsa a las instituciones donde se canalizan estas políticas, las cárceles. Miles de personas sufrirán un sistema desigual, corrupto e injusto. Uno de los casos más flagrantes de la violación sistemática de los derechos humanos lo podemos encontrar en los CIES, donde los internos viven en una situación por debajo de cualquier dignidad humana. Al compañero Ibrahima, que ha sido víctima del racismo institucional y encarcelado simplemente por ser quien es, por venir de donde viene, te enviamos toda nuestra solidaridad. Denunciar el sistema patriarcal más rancio que se instaura en las cárceles de mujeres, hay que combatir, y no nos detendremos en nuestra lucha y reivindicaciones. Si puedes imaginar un mundo sin desigualdades, puedes imaginar un mundo sin cárceles.

Es así que nos reafirmamos en nuestra postura de construir una alternativa a la clase trabajadora. Hoy, ahora, estamos sufriendo situaciones represivas a nuestros puestos de trabajo. La sección sindical de Portuarios, por ejemplo, ha sido amenazada directamente por los sindicatos policiales, simplemente para explicar la verdad. Coaccionados cada día en el lugar de trabajo, sufriendo insultos, registros y controles.

Ahora, más que nunca, viendo como el fascismo está ocupando los barrios y las instituciones, nos reafirmamos como anarcosindicalistas. La CNT se define por ser el espacio alternativo para combatir esta situación, un espacio donde la defensa de la fuerza de trabajo de cada individuo es la base de nuestra lucha. Que no se atrevan a pensar, ni por un instante, que nos mantendremos espectadores de esta situación. Saldremos a la calle, nos verá en los lugares de trabajo, señalaremos los culpables del retroceso de los derechos más básicos de las trabajadoras y no descansaremos hasta que estos sean respetados.

Ni clero, ni monarquía, ni estado ni burguesía. Las calles serán siempre nuestros.

Tags: , , ,

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.