Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical >> Inici de les accions solidàries contra l’empresa CONSUM

Inici de les accions solidàries contra l’empresa CONSUM

[Català]

Imatge d’un dels piquets realitzats contra la cadena de supermercats CONSUM

El passat 14 d’Abril l’empresa CONSUM notificava l’acomiadament a un treballador i militant de CNT Barcelona al·legant «no superació del període de prova». Aquesta cooperativa assumeix com a dinàmica pròpia l’acomiadament de qualsevol treballador que reclami els seus drets. A més, ho fan amb excuses vàries, en aquest cas han al·legat «no superació del període de prova».

És per això que l’acomiadament d’un afiliat a CNT Barcelona no quedarà impune: no només hem demandat la nul·litat de l’acomiadament, és a dir, la readmissió del company, sinò que també hem iniciat un conflicte sindical amb aquesta empresa. Iniciem conflicte perque considerem que l’acomiadament s’ha donat pels següents motius:

– L’empresa no vol a la seva plantilla a cap treballador que sigui coneixedor dels seus drets i els faci valdre. Feia alguns dies que el treballador reclamava material de protecció individual en bon estat, es negava a cobrir la manca de personal amb hores extraordinàries.

Penalitzar la reivindicació de qualsevol dret amb l’acomiadament immediat o el mobbing en el cas de treballadors amb anys d’antiguitat. Les darreres setmanes el treballador havia estat demanant que se li tornéssin les hores extraordinàries realitzades fins aleshores en temps de descans, tal com recull el conveni col·lectiu.

Penalitzar l’exercici del dret a vaga, doncs des que el treballador el va exercir el passat 8 de Març durant la Vaga General Feminista la pressió cap a ell no va cessar

Intentar sembrar la por a la plantilla per a aconseguir treballadors absolutament submisos.

Impedir l’organització sindical de la plantilla, arribant a afirmar que «a Consum no hi ha sindicats ni els pot haver».

A més, l’acomiadament es notifica una setmana després d’una discusió motivada pel desconeixement de la legalitat vigent per part de l’empresa en quant als permissos per ingrès i defunció de familiar de primer grau. Aquesta discusió es va iniciar quan el departament de Recursos Humans de l’empresa va notificar al treballador que havia de tornar a l’empresa un dia per no haver assistit al lloc de feina el dia de l’enterrament d’una familiar. El treballador es va negar a tornar el dia i va posar sobre la taula el respecte al conveni col·lectiu i als persmisos d’aquest tipus tal com recull el document signat entre els sindicats majoritaris i l’empresa Consum. La resposta va ser «els que sou de conveni no mireu pel bé de l’empresa, tots hem de fer esforços quan l’empresa ens ho demana».

Imatge d’un repartiment d’octavetes a les portes d’un supermercat Consum

La cooperativa s’ha negat reiteradament a concretar una reunió amb el sindicat, per tant, la via del diàleg no s’ha pogut obrir per intentar solucionar aquest conflicte.

Així, des de CNT Barcelona només ens queda exigir la readmissió del company acomiadat.

En aquest sentit, des de diversos col·lectius i individualitats arreu de la ciutat ja s’ha iniciat la campanya de solidaritat. El conflicte es mantindrà obert fins que l’empresa assumeixi el seu error, respecti la legalitat i readmeti al treballador.ç

Seguirem informant sobre aquest conflicte, les mobilitzacions que convoquem i les pases que es donin al nostre canal de Telegram t.me/CNT_Barcelona

_______________________________________________________________________

[Castellà]

El pasado 14 de Abril la empresa Consum notificava el despido a un trabajador y militante de CNT Barcelona alegando «no superación del periodo de prueba». Esta cooperativa asume como dinámica propia el despido de cualquier trabajador que reclame sus derechos. Además, lo hacen utilizando excusas varias, en este caso han alegado “no superación del periodo de prueba”.

Es por esto que el despido de un afiliado a CNT Barcelona no va a quedar impune: no sólo hemos demandado la nulidad del despido (esto es, la readmisión del compañero), sino que también hemos iniciado un conflicto sindical con esta empresa. Iniciamos conflicto porque consideramos que el despido

Imagen durante un reparto de octavillas a las puertas de un supermercado Consum

se ha dado por los siguiente motivos:

La empresa no quiere en su plantilla a ningún trabajador que sea conocedor de sus derechos y los haga valer. Hacía algunos días que el trabajador reclamaba material de protección individual en buen estado y se negaba a cubrir la falta de personal haciendo horas extraordinarias.

Penalizar la reivindicación de cualquier derecho con el despido inmediato o con el mobbing en el caso de trabajadores indefinidos. Las semanas previas al despido el trabajador había estado pidiendo que se le devolvieran las horas extra realizadas hasta la fecha en tiempo de descanso, tal como recoge el convenio colectivo.

Penalizar el ejercicio del derecho a huelga, pues desde que el trabajador lo ejerció el pasado 8 de Marzo durante la Huelga General Feminista la presión hacia él no cesó.

Intentar sembrar miedo en la plantilla para conseguir trabajadores absolutamente sumisos.

Impedir la organización sindical de la plantilla en el seno de la empresa, llegando a afirmar que “en Consum no hay sindicatos ni los puede haber”.

Además, el despido se notifica una semana después de una discusión motivada por el desconocimiento de la legalidad vigente por parte de la empresa en lo que se refiere a permisos por ingreso y defunción de familiar de primer grado. Esta discusión se inició cuando el departamento de Recursos Humanos de la empresa notificó al trabajador que tenía que devolver el día por no haver asistido a su lugar de trabajo el día del entierro de una familiar. El trabajador se negó a devolver el día y puso sobre la mesa el respeto al convenio colectivo y a los permisos de este tipo, tal como recoge el documento firmado entre los sindicatos mayoritarios y la empresa Consum. La respuesta fue «los que sois de convenio no miráis por el bien de la empresa, todos tenemos que hacer esfuerzos cuando la empresa nos lo pide».

La cooperativa se ha negado reiteradamente a concretar una reunión con CNT Barcelona, con lo que la vía del diálogo a la hora de resolver el conflicto no se ha podido llegar a abrir.

Por tanto, des de CNT Barcelona sólo nos queda exigir que la empresa se siente a negociar la readmisión del compañero despedido.

En este sentido, desde diversos colectivos e individualidades en toda la ciudad ya se ha iniciado una campaña de solidaridad. El conflicto se mantendrá abierto hasta que la empresa asuma su error, respete la legalidad y readmita al compañero.

Seguiremos informando sobre este conflicto, las mobilizaciones que convoquemos y los pasos que se den en nuestro canal de telegram: t.me/CNT_Barcelona

Tags: , , , , ,

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.