Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical >> L’ANARCOSINDICALISME FUNCIONA. L’ANARCOSINDICALISME ÉS FUTUR.

L’ANARCOSINDICALISME FUNCIONA. L’ANARCOSINDICALISME ÉS FUTUR.

Anunciem que Eurest/Compass ha assumit les últimes reivindicacions presentades per la Secció. Reivindicacions sorgides després d’un nou creixement de la Secció, i per la consecució de millores on ja estava establerta. Present en 5 centres de treball i formada per 16 treballadores.

Les reivindicacions recollien:
Regularització de contractes en Frau de Llei.
Categories laborals.
Pagament de deutes per retroactius de categoria, hores extres, manutenció.
Millora d’horaris en un dels centres.

Les reivindicacions assenyalades s’han aconseguit gràcies a l’ús de l’Acció Sindical després de 4 mesos de negociació. En aquesta ocasió, no ha estat necessari recórrer a la via jurídica per a la consecució de cap de les reivindicacions. Temps suficient per demostrar la voluntat d’enteniment per part de la Secció. Temps suficient per demostrar que l’Acció Sindical millora la voluntat d’acord de la Patronal.

Volem expressar a totes les treballadores de l’Hostaleria, de col·lectivitats o qualsevol altre àmbit i a tota la classe treballadora: VOSALTRES TAMBÉ PODEU. Nosaltres, les treballadores d’Eurest, no som ni més intel·ligents ni més valentes que vosaltres. Som unes poques en una empresa de milers de treballadores. Però gràcies a la xarxa de Suport Mutu que suposa l’Anarcosindicalisme, i a la nostra voluntat de formar-nos i millorar les nostres condicions de vida, hem estat capaces d’això i de molt més des de 2014, data de la formació de la primera secció en un centre de treball.

Volem donar les gràcies pel suport confederal rebut. També pel suport Internacional a la Secció. Gràcies a les que heu expressat la vostra disposició a estendre el conflicte fins a on fos necessari per la defensa de l’Anarcosindicalisme.

Treballes en Vitarest, Eurest, Medirest, Scolarest, Catering Vilaplana? Contacta amb la Secció: seccio.eurest@barcelona.cnt.es

[CAST]

El ANARCOSINDICALISMO FUNCIONA. EL ANARCOSINDICALISMO ES FUTURO.

Anunciamos que Eurest/Compass, ha asumido las últimas reivindicaciones presentadas por la Sección. Reivindicaciones surgidas tras un nuevo crecimiento de la Sección, y por la consecución de mejoras donde ya estaba establecida. Presente en 5 centros de trabajo y formada por 16 trabajadoras.

Las reivindicaciones recogían:
Regularización de contratos en Fraude de Ley.
Categorías laborales.
Pago de deudas por retroactivos de categoría, horas extras, manutención.
Mejora de horarios en uno de los centros.

Las reivindicaciones señaladas se han conseguido gracias al uso de la Acción Sindical después de 4 meses de negociación. En esta ocasión, no ha sido necesario recurrir a la vía jurídica para la consecución de ninguna de las reivindicaciones. Tiempo suficiente para demostrar la voluntad de entendimiento por parte de la Sección. Tiempo suficiente para demostrar que la Acción Sindical mejora la voluntad de acuerdo de la Patronal.

Queremos expresar a todas las trabajadoras de la Hostelería, de colectividades o cualquier otro ámbito y a toda la clase trabajadora: VOSOTRAS TAMBIÉN PODÉIS. Nosotras, las trabajadoras de Eurest, no somos ni más inteligentes ni más valientes que vosotras. Somos unas pocas en una empresa de miles de trabajadoras. Pero gracias a la red de Apoyo Mutuo que supone en Anarcosindicalismo, y a nuestra voluntad de formarnos y mejorar nuestras condiciones de vida, hemos sido capaces de esto y de mucho más desde 2014, fecha de la formación de la primera sección en un centro de trabajo.

Queremos dar las gracias por el apoyo confederal recibido. También por el apoyo Internacional a la Sección. Gracias a las que habéis expresado vuestra disposición a extender el conflicto hasta donde fuese necesario por la defensa del Anarcosindicalismo.

¿Trabajas en Vitarest, Eurest, Medirest, Scolarest, Catering Vilaplana? Contacta con la Sección: seccio.eurest@barcelona.cnt.es

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.