Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical >> Pròxims actes en solidaritat amb els represaliats del Cas Casino

Pròxims actes en solidaritat amb els represaliats del Cas Casino

[CAT]

SOLIDARITAT AMB ELS REPRESALIATS DEL CAS CASINO

Des de la CNT Barcelona fem una crida a solidaritzar-se amb els afectats del Cas Casino, que seran jutjats el pròxim 29 de gener a l’Audiència Provincial de Barcelona. Ens trobarem a les 9.00h a les portes de l’Audiència Provincial per donar tot el nostre suport als nostres companys.

A més a més, el dissabte 26 de gener, a l’Àgora Juan Andrés Benítez i a partir de les 12.00h,organitzem un vermut i dinar solidari on es farà una xerrada-debat sobre processos repressius.

Fem front als atacs a la classe treballadora amb el suport mutu i la solidaritat!

Us convidem a totes a participar.

[Context] Què és el Cas Casino?

En les vespres de les eleccions municipals de 2015 es va produir un piquet a les portes del Casino de Poble Nou, on s’estava celebrant un debat electoral amb els candidats a l’alcaldia de Barcelona. Entre ells estava Xavier Trias, un dels responsables de la cessió il•legal de treballadors informàtics de la Generalitat a empreses com IECISA (Informàtica El Corte Inglés SA).

El piquet de la CNT buscava visibilitzar la irresponsabilitat de la Generalitat de Catalunya en incomplir la sentència favorable als treballadors, els quals estaven sent apartats dels seus llocs de treball fins i tot després que un jutge els donés la raó i dictaminés que havien de ser contractats directament per la mateixa Generalitat. Durant el transcurs de l’acte, el piquet va ser atacat per un grup de persones que posteriorment descobrim que eren Guàrdies Urbans vestits de paisà. Com a resposta, es va produir un tall del subministrament elèctric del debat electoral, per la qual cosa aquest va estar diversos minuts sense emissió televisiva. El resultat de tot això va ser la imputació de 2 companys acusats de diferents delictes, agreujat d’atemptat contra l’autoritat i delicte d’alteració d’acte electoral.

Una vegada tancat el sumari, la petició fiscal ascendeix a 2 anys i 4 mesos per a un dels companys, així com el pagament de 5.000 € de responsabilitat civil. A l’altre company li demanen 6 mesos de presó. A més la Guàrdia Urbana, sota les ordres de l’ajuntament, es persona com a acusació particular, demanant 4 anys de presó i 21.000€ de responsabilitat civil.

 

Canviar l’actual estat de coses. Això és el que pretenem la CNT i molts altres col·lectius. Tenim la necessitat, com a classe treballadora, d’enfortir-nos per a preparar la fi de la societat de classes. Evidentment, aquells que viuen a la nostra costa, això és, la classe parasitària que extreu la riquesa del nostre treball i els seus defensors, no estan conformes.

És per això que, en la lluita de classes el conflicte és ineludible. Malgrat que hi hagi els qui tractin de suavitzar-ho o negar-ho directament, a través de discursos que no qüestionen el repartiment de riquesa i que perpetuen l’opressió amb miratges de canvi i d’enarborar identitats nacionals que camuflen als nostres opressors i divideixen als oprimits.

L’eina de transformació social amb la qual lluitem és l’Anarcosindicalisme, per la qual cosa apostem per l’autonomia, la solidaritat i l’acció directa. I ho fem perquè funciona. El nostre patrimoni històric és la referència i la trajectòria de les nostres Seccions Sindicals, és la confirmació: RACC, Portuaris, Eurest, Accent Social (Clece), Ginos, Informàtics de la Generalitat, Hotels Catalonia, entre altres.

A causa d’aquesta confrontació contra el Poder de l’Estat, la Patronal i el gran Capital, la nostra acció, com la d’altres col·lectius, genera a vegades conseqüències repressives de diferent intensitat, des d’agressions físiques, multes, i nits de calabós, a peticions penals.

En els últims anys, l’agressió a la dignitat de la classe treballadora ha estat materialitzada arrabassant-li els seus drets, durament aconseguits. Les institucions repressores de l’estat han posat el focus repressiu sobre la Solidaritat i l’Acció Directa. En l’àmbit laboral, l’estem observant amb un nombre de sindicalistes en processos repressius, només comparable a èpoques de la dictadura franquista. Més de 400 treballadors, de diferents organitzacions sindicals, s’enfronten a causes penals i administratives per l’exercici sindical. Aquesta situació té la seva rèplica en un àmbit social més general com és la repressió a l’activisme anti desnonaments, al moviment okupa, i qualsevol col·lectiu o persona que es mostri dissident amb l’actual estat de coses.

Des de CNT Barcelona volem visibilitzar, a través de la campanya Solidaritat Inqüestionable, la situació repressiva que sofrim els de baix, sempre invisibilitzada, demostrant amb les nostres accions que la solidaritat amb els qui planten cara al Patró i són represaliats per això, ha d’anar més enllà del suport simbòlic. Estem disposats a assumir les conseqüències repressives de les nostres accions, no eludirem els atacs del Poder i acompanyarem als nostres, la classe obrera combativa, fins al final.

Per a seguir aquest cas, i uns altres, i les accions solidàries amb els afectats, continua nostres RRSS.

CNTBARCELONA.ORG                                               @SOLIDARITAT_INQ

 

 

[CAST]

 

SOLIDARIDAD CON LOS REPRESALIADOS DEL CASO CASINO

Desde la CNT Barcelona hacemos un llamado a solidarizarse con los afectados del Caso Casino, que serán juzgados el próximo 29 de enero en la Audiencia Provincial de Barcelona. Nos encontraremos a las 9.00h a las puertas de la Audiencia Provincial para dar todo nuestro apoyo a nuestros compañeros.

Además, el sábado 26 de enero, en el Ágora Juan Andrés Benítez y a partir de las 12.00h, organizamos un vermut y comedor solidario donde se realizará una charla-debate sobre procesos represivos.

¡Hagamos frente a los ataques a la clase trabajadora con el apoyo mutuo y la solidaridad!

Os invitamos a todas a participar.

 

[Contexto] ¿Qué es el Caso Casino?

En las vísperas de las elecciones municipales de 2015 se produjo un piquete a las puertas del Casino de Poble Nou, donde se estaba celebrando un debate electoral con los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Entre ellos estaba Xavier Trias, uno de los responsables de la cesión ilegal de trabajadores informáticos de la Generalitat a empresas como IECISA (Informática El Corte Inglés SA).

El piquete de la CNT buscaba visibilizar la irresponsabilidad de la Generalitat de Catalunya al incumplir la sentencia favorable a los trabajadores, los cuales estaban siendo apartados de sus puestos de trabajo incluso después de que un juez les diera la razón y dictaminase que debían ser contratados directamente por la propia Generalitat. Durante el transcurso del acto, el piquete fue atacado por un grupo de personas que posteriormente descubrimos que eran Guardias Urbanos vestidos de paisano. Como respuesta, se produjo un corte del suministro eléctrico del debate electoral, por lo que éste estuvo varios minutos sin emisión televisiva. El resultado de todo esto fue la imputación de 2 compañeros acusados de diferentes delitos, agravado de atentado contra la autoridad y delito de alteración de acto electoral.

Una vez cerrado el sumario, la petición fiscal asciende a 2 años y 4 meses para uno de los compañeros, así como el pago de 5.000 € de responsabilidad civil. Al otro compañero le piden 6 meses de prisión. Además la Guardia Urbana, bajo las ordenes del ayuntamiento, se persona como acusación particular, pidiendo 4 años de cárcel y 21.000€ de responsabilidad civil.

 

Cambiar el actual estado de cosas. Esto es lo que pretendemos la CNT y otros muchos colectivos. Tenemos la necesidad, como clase trabajadora, de fortalecernos para preparar el fin de la sociedad de clases. Evidentemente, aquellos que viven a nuestra costa, esto es, la clase parasitaria que extrae la riqueza de nuestro trabajo y sus defensores, no están conformes.

Es por ello que, en la lucha de clases el conflicto es ineludible. A pesar de que haya quienes traten de suavizarlo o negarlo directamente, a través de parches que no cuestionan el reparto de riqueza y que perpetúan la opresión con espejismos de cambio y de enarbolar identidades nacionales que camuflan a nuestros opresores y dividen a los oprimidos.

La herramienta de transformación social con la que luchamos es el Anarcosindicalismo, por lo que apostamos por la autonomía, la solidaridad y la acción directa. Y lo hacemos porque funciona. Nuestro patrimonio histórico es la referencia y la trayectoria de nuestras Secciones Sindicales, es la confirmación: RACC, Portuarios, Eurest, Accent Social (Clece), Ginos, Informáticos de la Generalitat, Hoteles Catalonia, entre otras.

Debido a esta confrontación contra el Poder del Estado, la Patronal y el gran Capital, nuestra acción, como la de otros colectivos, genera en ocasiones consecuencias represivas de diferente intensidad, desde porrazos, multas, y noches de calabozo, a peticiones penales.

En los últimos años, la agresión a la dignidad de la clase trabajadora ha sido materializada arrebatándole sus derechos, duramente conseguidos. Las instituciones represoras del estado han puesto el foco represivo sobre la Solidaridad y la Acción Directa. En el ámbito laboral, lo estamos observando con un número de sindicalistas en procesos represivos, solo comparable a épocas de la dictadura franquista. Más de 400 trabajadores, de diferentes organizaciones sindicales, se enfrentan a causas penales y administrativas por el ejercicio sindical. Esta situación tiene su réplica en un ámbito social más general como es la represión al activismo anti desahucios, al movimiento okupa, y cualquier colectivo o persona que se muestre disidente con el actual estado de cosas.

Desde CNT Barcelona queremos visibilizar, a través de la campaña Solidaridad Incuestionable, la situación represiva que sufrimos los de abajo, siempre invisibilizada, demostrando con nuestras acciones que la solidaridad con quienes plantan cara al Patrón y son represaliados por ello, debe ir más allá del apoyo simbólico. Estamos dispuestos a asumir las consecuencias represivas de nuestras acciones, no vamos a eludir los ataques del Poder y acompañaremos a los nuestros, la clase obrera combativa, hasta el final.

Para seguir este caso, y otros, y las acciones solidarias con los afectados, sigue nuestras RRSS.

CNTBARCELONA.ORG                                               @SOLIDARITAT_INQ

 

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.