Et trobes aquí: Inici >> Acció Sindical >> VICTÒRIA DE CNT EN ALDO-UNIÓN

VICTÒRIA DE CNT EN ALDO-UNIÓN

L’empresa és condemnada a retirar i deixar sense efecte la sanció que va imposar al company afiliat a CNT per repartir octavetes a la porta de seu centre de treball, així com a abonar-li els 1477€ descomptats del seu salari pels 20 dies de sanció complerts al març.
 
La primera gran victòria es va aconseguir al gener, quan la direcció d’Aldo-Unió obria un expedient disciplinari al company per aquests fets amb la intenció reconeguda d’acomiadar al treballador, que setmanes abans havia començat una campanya per reivindicar els seus drets i els dels seus companys i companyes.
 
AQUEST ACOMIADAMENT VA SER IMPEDIT MITJANÇANT L’ÚS DE L’ACCIÓ DIRECTA. La CNT va actuar amb immediatesa i contundència. La pressió exercida per les trucades massives, piquets informatius, i accions de tot tipus, sumada a les mostres de suport per part de la plantilla i el comitè d’empresa, van fer que la directiva s’ho pensés dues vegades abans d’acomiadar al company, que va acabar per resoldre l’expedient disciplinari amb la imposició d’una sanció i suspensió de 20 dies d’ocupació i sou.
 
Després del judici del passat 3 de juliol la situació del company és la següent:
 
– El seu expedient queda net després de la retirada de la sanció.
 
– Cobrarà 1477€ bruts per 20 dies que no va treballar, doncs estava complint la sanció que el jutjat ha deixat sense efectes.
 
– El seu lloc de treball queda blindat. Després d’aquest intent fallit d’acomiadament, l’empresa ho tindrà molt més difícil en cas de tornar-ho a intentar, doncs existeixen antecedents que proven les seves veritables motivacions en cas d’acomiadament.
 
– La plantilla està més forta que mai. L’empresa ha provat les conseqüències de la repressió sindical, a més ara existeix una sentència que deixa clar que aquest tipus d’accions estan emmarcades en la llibertat d’expressió, per la qual cosa no tornarà a intentar una jugada d’aquest tipus.
 
Moltíssimes gràcies a totes les persones que han mostrat el seu suport, especialment a les que heu participat en les diferents accions dutes a terme contra l’empresa i que han suposat aquesta important victòria.
 
ENS VEIEM ALS CARRERS
 
– Secció sindical CNT Aldo-Unión
 
[CAST]
 
¡VICTORIA DE CNT EN ALDO-UNIÓN!
 
La empresa es condenada a retirar y dejar sin efecto la sanción que impuso al compañero afiliado a CNT por repartir octavillas a la puerta del centro de trabajo, así como a abonarle los 1477€ descontados de su salario por los 20 días de sanción cumplidos en marzo.
 
La primera gran victoria se consiguió en enero, cuando la dirección de Aldo-Unión abría un expediente disciplinario al compañero por estos hechos con la intención reconocida de despedir al trabajador, que semanas antes había comenzado una campaña para reivindicar sus derechos y los de sus compañerxs.
 
ESTE DESPIDO FUE IMPEDIDO MEDIANTE EL USO DE LA ACCIÓN DIRECTA. La CNT actuó con inmediatez y contundencia. La presión ejercida por las llamadas masivas, piquetes informativos, y acciones de todo tipo, sumada a las muestras de apoyo por parte de la plantilla y el comité de empresa, hicieron que la directiva se lo pensara dos veces antes de despedir al compañero, que acabó por resolver el expediente disciplinario con la imposición de una sanción y suspensión de 20 días de empleo y sueldo.
 
Tras el juicio del pasado 3 de julio la situación del compañero es la siguiente:
 
– Su expediente queda limpio tras la retirada de la sanción.
 
– Cobrará 1477€ brutos por 20 días que no trabajó, pues estaba cumpliendo la sanción que el juzgado ha dejado sin efectos.
 
– Su puesto de trabajo queda blindado. Tras este intento fallido de despido, la empresa lo tendrá mucho más difícil en caso de volver a intentarlo, pues existen antecedentes que prueban sus verdaderas motivaciones en caso de despido.
 
– La plantilla está más fuerte que nunca. La empresa ha probado las consecuencias de la represión sindical, además ahora existe una sentencia que deja claro que este tipo de acciones están enmarcadas en la libertad de expresión, por lo que no volverá a intentar una jugada de este tipo.
 
Muchísimas gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo, especialmente a las que habéis participado en las distintas acciones llevadas a cabo contra la empresa y que han supuesto está importante victoria.
 
NOS VEMOS EN LAS CALLES
 
-Sección sindical CNT Aldo-Unión

Tags: , , ,

Copyleft (cc) 2011 | CNT Barcelona.